Hướng nội có làm sale được hay không?

  • Hướng nội làm sale lợi thế mà bạn. Bản năng lắng nghe trong máu,nói khi cần,im lặng đúng lúc. Và chịu khó ngồi yên nghiên cứu nữa.
  • mỗi cái có lợi thế riêng. Mà suy cho cùng giờ khách hàng họ thông minh lắm, cứ dùng tâm mà bán, chân thành với khách thì sẽ sống lâu với nghề.
  • Người hướng nội có suy nghĩ sâu sắc, sống nội tâm -> xử lý thông tin sâu hơn và logic hơn.
  • Sự nhanh nhạy trong khả năng quan sát người hướng nội giúp họ trở thành những người sale tinh tế nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *